Sportstars

O nama

SPORTSTARS je sportska organizacija koja se bavi edukacijom stručnjaka i dece u oblasti sporta. Svoje aktivnosti SPORTSTARS realizuje u saradnji sa partnerskim državnim institucijama u Srbiji, evropskoj državi koja je poznata po veoma izraženoj sportskoj kulturi i značajnim sportskim rezultatima.

O nama

Misija

Misija našeg sportskog udruženja ogleda se kako u sportskom tako i u stručno-pedagoškom radu sa decom, kroz program aktivnosti usmerenih na razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti deci kroz igru razvija i intelekt.

„Sportstars” je neprofitabilno, ugledno, poštovano sportsko društvo, koje svojim stilom i načinom rada razvija svest o fizičkoj aktivnosti dece još u najranijem periodu.
Implementaciju sporta u životnu svakodnevicu deteta razvijamo kroz fizičku aktivnost i programe koji su isključivo zabavno-edukativnog karaktera.

Kroz naše projekte i kampove promovišu se i razvijaju kultura, svest i nacionalna pripadnost, a u fokus su stavljeni mladi kao jedan od naših najvažnijih resursa.
Njihov angažman u sportskim i edukativnim aktivnostima doprineće i razvijanju međuetničke tolerancije i razumevanja

Jedan pojas, jedan put

Srbija i Kina imaju tradicionalno dobre odnose, koji su 2009. godine dosegli nivo strateškog partnerstva, koje je 2016. godine dodatno produbljeno u sveobuhvatno strateško partnerstvo. U okviru dostignutog partnerstva odnosi između dve države se razvijaju u različitim oblastima (politički, ekonomski, vojni, kulturni, naučni i tehnološki, i dr.), na bilateralnom i multilateralnom nivou, u okviru Mehanizma „17+1“, odnosno Inicijative „Jedan pojas, jedan put“.

Stoga je SPORTSTARS početkom 2020. godine inicirao projekat razmene znanja između srpskih i kineskih sportskih stručnjaka i mladih sportista, za koji je dobijena podrška predsednika Republike Srbije, Ministarstva sporta i omladine, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva trgovine, telekomunikacija i turizma, Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i NR Kinom, i Grada Beograda.

Projekat srpsko-kineske razmene sportskog znanja će se obavljati u sportskim kampovima u prestonici Srbije, u Beogradu. Tokom 12 dana boravka u kampu kineskim stručnjacima i mladim sportistima će vrhunski srpski sportski stručnjaci zajedno sa velikim sportskim zvezdama preneti tajnu uspeha srpskih sportista, koja istovremeno predstavlja najlepšu herojsku priču o maloj zemlji velikih sportista.